Preview Mode Links will not work in preview mode

Monday Inspiration about Psychology, Leadership & Spirituality


Jun 3, 2019

Hvordan bruger du bedst Linkedin, og hvad er den største fejl de fleste begår omkring Linkedin ift min erfaring.
 
Linkedin bruges bedst hvis du tænker på, hvad du kan give og ikke kun på, hvad du kan få, så lad platformen være et redskab til at vi kan hjælpe og støtte hinanden fremfor et redskab der skaber konkurrence og lav selvtillid.
 
Derud over får du også mit bedste tip til at præsentere dig selv stærkt og positivt. Gå også tilbage til episode 032 for at få mere uddybning om præsentation og jobsamtalen.
 
Find Inspire Monday på Instagram.