Preview Mode Links will not work in preview mode

Monday Inspiration about Psychology, Leadership & Spirituality


Jan 20, 2020

Genudsendelse med Maria Juhl fra juni 2018. Maria har sidenhen udgivet bogen Ayurveda - følg naturens rytme, som du kan købe på hendes hjemmeside mariajuhl.com 

Maria levede i mange år i sit hoved og i en ren tankeverden, men da hun mødte yogaen i 2001, fik hun en kæmpe aha-oplevelse af a begynde at lave yoga.

Hør hendes rejse fra et liv med stress til i dag at arbejde med sundhed & yoga.

"Når man er voksen skal man nok vågne og have det dårligt"

Maria Juli mener, at vores krop indeholder en stor visdom, som tankerne ikke på samme måde kan regne ud. Hun har fundet ud af at, livet behøver ikke at være hårdt, og jeg behøver ikke at være i en modstand eller at være/blive i noget, hun ikke ønsker.

Derud over er Maria også forfatter til bogen: "LEV MERE - Kæmp mindre" og nu den nye bogen" Ayurveda - følg naturens rytme"

Hun arbejder i dag med Ayurveda, som er visdom og filosofi omkring livet: verden indeholder 5 elementer, 3 livsenergier / dosha'er.

Meld dig ind i Marias FB gruppe MER LIVSENERGI her: https://www.facebook.com/groups/1367370566627522/
Følg Maria på instagram:
https://www.instagram.com/maria_juhl_ayurveda
Følg INSPIRE MONDAY her: