Preview Mode Links will not work in preview mode

Monday Inspiration about Psychology, Leadership & Spirituality


Jun 25, 2018

Maria levede i mange år i sit hoved og i en ren tankeverden, men da hun mødte yogaen i 2001, fik hun en kæmpe aha-oplevelse af a begynde at lave yoga.

Hør hendes rejse fra et liv med stress til i dag at arbejde med sundhed & yoga.

"Når man er voksen skal man nok vågne og have det dårligt"

Maria Juli mener, at vores krop indeholder en stor visdom, som tankerne ikke på samme måde kan regne ud. Hun har fundet ud af at, livet behøver ikke at være hårdt, og jeg behøver ikke at være i en modstand eller at være/blive i noget, hun ikke ønsker.

Derud over er Maria også forfatter til bogen: "LEV MERE - Kæmp mindre"

Hun arbejder i dag med Ayurveda, som er visdom og filosofi omkring livet: verden indeholder 5 elementer, 3 livsenergier / dosha'er.

Meld dig ind i Marias FB gruppe MER LIVSENERGI her: https://www.facebook.com/groups/1367370566627522/
Følg Maria på instagram:
https://www.instagram.com/live_more_struggle_less/
 
Følg INSPIRE MONDAY her: