Preview Mode Links will not work in preview mode

Monday Inspiration about Psychology, Leadership & Spirituality


Jul 2, 2018

Ledelse af Millennials og hvad der motiverer Millennials. Hvordan motiverer man de helt unge. Jeg taler i dag med Nikoline, Katrine & Sofie om, hvad der motiverer den helt unge generation og hvad man skal gøre som leder for at fastholde dem.

Vi forholder os kritisk til generationen, dens styrker og svagheder og taler direkte til lederen om hvad hun/han skal fokusere på, for at motivere og fastholde dem. 

https://www.instagram.com/inspiremonday
http://www.inspiremonday.dk
https://www.facebook.com/inspiremonday