Preview Mode Links will not work in preview mode

Monday Inspiration about Psychology, Leadership & Spirituality


Feb 18, 2019

3 afsnit (3:3) med Vibeke Hartkorn. Alt for mange velmente ledere får ikke taget konflikter i tide, fordi de gerne vil være venner med alle - elller ikke ved, hvordan man håndterer konflikter. Der mangler metoder og inspiration til at håndtere konflikter. Konflikter er ikke noget, vi skal undgå - men derimod hilse dem velkommen.

I afsnittet kan du også høre om når Vibeke og jeg taler om spiritualitet.

For Vibeke Hartkorn er spiritualitet, at vi tør at søge indad og se sig selv udefra. Inside-Out. Vi har også som kvinder brug for stærke rollemodeller og at finde vores måde at være kvinder på i arbejdslivet.

Find Vibeke Hartkorn her: 

http://www.vibekehartkorn.dk

Find Inspire Monday her:

https://www.instagram.com/inspiremonday
http://www.inspiremonday.dk
https://www.facebook.com/inspiremonday