Preview Mode Links will not work in preview mode

Monday Inspiration about Psychology, Leadership & Spirituality


Apr 1, 2019

Jens Schultzer part 3 om kriser og hvordan man kan accelerere vores personlige udvikling og mere om ledelse.