Preview Mode Links will not work in preview mode

Monday Inspiration about Psychology, Leadership & Spirituality


Sep 9, 2019

Denne her episode handler om, hvordan du kan lade dig inspirere af Pernille Garde Abilgaards metode om, hvordan du skaber plads til din kreativitet - og få startet et projekt op, som du gerne vil fokusere på at få ud i verden.

Hør mine samtaler med Pernille Garde Abilgaard i episoderne 077 og 078.