Preview Mode Links will not work in preview mode

Monday Inspiration about Psychology, Leadership & Spirituality


Nov 4, 2019

Denne her episode er med Helena Risager som har en undren over, hvorfor det først er i døden eller ved afslutingen at vi fortæller hinanden, hvor glade vi er for hinanden. Eller hvad vi føler.

Kan være mere nærværende og udtrykke vores følelser uden det behøver at være en afslutning eller mega alvorligt og seriøst.