Preview Mode Links will not work in preview mode

Monday Inspiration about Psychology, Leadership & Spirituality


Jul 13, 2020

I denne her episode taler Helena Risager om, hvordan ledelse handler om at understøtte andres autonomi. Og ikke om at kontrollere andre. 

Denne her sommer finder du Helena Risager’s sommerføljeton, hvor emnerne er ledelse, psykologi og spiritualitet.

Følg Inspire Monday på instagram: https://www.instagram.com/inspiremonday/