Preview Mode Links will not work in preview mode

Monday Inspiration about Psychology, Leadership & Spirituality


Sep 14, 2020

Følg Inspire Monday på instagram og facebook.

Hør episode 015 med Camilla Lærke Lærkesen fra Bevidst Introvert, som fortæller mere om sig selv og sin forretning og hendes foredrag. 

Det er ikke en karriere-killer at være indadvendt.Læs mere om hende her: https://www.bevidstintrovert.dk/