Preview Mode Links will not work in preview mode

Monday Inspiration about Psychology, Leadership & Spirituality


Jun 21, 2018

Om hvor vigtige vores relationer er. Connection til os selv, nuet, nærværet uden at skulle noget. Vi kan ikke have en speciel meningsfuld relation til en taske. Også selvom den har kostet 15.000 kr. Den er dejlig og fin i en periode. Men opfylder ikke vores dybeste menneskelige behov for ægte connection & relationer.