Preview Mode Links will not work in preview mode

Monday Inspiration about Psychology, Leadership & Spirituality


Oct 15, 2018

I det her 2. afsnit af min samtale med Anders Ibsen, der er Vice President hos Leadership Pipeline Institute taler vi blandt andet om:

https://leadershippipelineinstitute.com/dk/

Transitionen fra at gå fra en rolle til en anden rolle & hvilke værdier har man skal fokus på i lederrollerne. Hvordan skaber jeg som leder værdi, når jeg går på arbejde? Og hvordan man bruger sin tid. Anders understreger blandt andet, hvor vigtigt at have tillid til andre og ikke at konkurrere med sine medarbejdere som leder.

Hvad oplever Anders Ibsen den største udfordring en CEO har ?

Hvad er det sværeste ved at gå fra en rolle til den næste ?

Hvordan sikrer man som leder at andre er en succes ?

Hør om de største udfordringer ved at bevæge sig opad i hierakiet som leder ?

Kend forventningerne til lederrollen på hvert niveau.

https://www.instagram.com/inspiremonday
http://www.inspiremonday.dk
https://www.facebook.com/inspiremonday