Preview Mode Links will not work in preview mode

Monday Inspiration about Psychology, Leadership & Spirituality


Mar 18, 2019

Jeg taler i denne episode 2 med Jens Schultzer, der er tidligere CEO for Nokia om at ens egne værdier skal matche den virksomhed, man arbejder i. Vi taler om intuition og om forskellen mellem personlighed og sjæl.


Find Jens Schultzer på: https://ledelseogbevidsthed.com

https://www.instagram.com/inspiremonday
http://www.inspiremonday.dk
https://www.facebook.com/inspiremonday