Preview Mode Links will not work in preview mode

Monday Inspiration about Psychology, Leadership & Spirituality


Nov 2, 2020

Og så skal du gå ind og kigge på https://boon.tv/helenarisager hvor jeg er gået live med masser af inspiration om psykologi og redskaber til at skabe det liv og de ændringer du længes efter.

_____

Louise Langaa fortæller om hendes passion for kommunikation og hvorfor det er så vigtigt. Vi taler om, hvorfor det kan være svært for ledere at kommunikere klart fx. omkring virksomhedens strategi. Og vi skal høre mere om, hvad Louise mener, det er vigtigt man har fokus på som virksomhed omkring forandringsprocesser. 

Vi skal høre om hendes drøm, der som barn var  at skrive skønlitteratur, som faktisk var hendes indgang til at arbejde med kommunikation. 

Vi taler om hvilken bearbejdning af information, der skal til før mennesker faktisk forstår og begynder at have en ændret adfærd. Det handler også med et fint ord om adfærdsdesign. 

Og er mennesker virkelig bange for forandringer eller er det ikke sandt at vi er bange for forandringer? Louise udfordrer den gængse forestilling om at mange af os ikke ønsker forandringer og er bange for dem.